Make your own free website on Tripod.com

Fadhilat Ibadat

Amalan Di Bulan Zulhijjah

Di antara kelebihan-kelebihan sepuluh hari pertama dalam bulan Zulhijjah yang disebutkan dalam hadith ialah:
1. Diriwayatkan dari ibnu Abbas ra, sesungguhnya dia berkata Rasulullah saw ada bersabda:

"Tidak ada dari hari-hari yang dilakukan padanya amalan-amalan yang lebih dikasihi oleh Allah daripada hari ini(iaitu hari-hari permulaan Zulhijjah 1-10hb). Para sahabat bertanya: Biarpun tanpa jihad di jalan Allah? Baginda menjawab: Jihad dalan Allah pun tidak, kecuali seorang yang keluar menyabong nyawanya dan mengorbankan hartanya dan tidak kembali lagi"

Diriwayatkan oleh semua kecuali Muslim dan Nasa'i

2. Ahmad dan at Tabarani meriwayatkan dari Ibn Umar bahawa Rasulullah saw bersabda:

"Tidak ada hari yang lebih mulia pada pandangan Allah dan tidak ada amalan yang lebih dikasihi Allah selain dari apa yang ada dalam sepuluh hari ini. Oleh itu ucapkanlah tahlil(Lailahaillallah), takbir (Allahu Akbar) dan tahmid (Alhamdulillah) banyak-banyak dalam hari-hari tersebut"

3. Diriwayatkan oleh salah seorang dari isteri Rasulullah saw:

Hunaydah ibn Khalid meriyawatkan dari isterinya dari salah seorang dari isteri Rasulullah saw berkata: Rasulullah saw pernah berpuasa pada sembilan hari pertama dari bulan Zulhijjah, hari Asyura dan 3 hari setiap bulan iaitu hari Isnin pertama dan hari Khamis.

Sunan Abu Daud

Wassalam.