Make your own free website on Tripod.com

Tazkirah

Mukmin Sebenar

Syukur Alhamdulilah kerana kita dilahirkan sebagai seorang muslim. Tetapi pernahkah kita bertanya apakah kita mukmin sebenarnya. Untuk itu marilah kita rujuk AQ49:14,15. Maksudnya:
"Orang-orang Arab Badwi itu berkata:'Kami telah beriman'. Katakanlah (kepada mereka) 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah ' kami telah tunduk', kerana iman itu belum masuk ke dalam hatimu. dan jika kamu ta'at kpd Allah dan RasulNya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar."

Mukmin sebenar ialah:

1.Hanya beriman kepada Allah dan RasulNya maknanya tiada sekutu/bersih.

2.Tidak ragu-ragu berjihad dengan harta dan jiwa pada jalan Allah.

Selamat beriman dan berjihad.

Wassalam.