Make your own free website on Tripod.com

SEKALUNG PENGHARGAAN
Kepada

SEMUA AHLI JAWATANKUASA LAMAN WEB SEKOLAH

Pengerusi : En Mohamed Bin Yahaya
(Tn Pengetua )

N/Pengerusi1: En. Abdullah Bin Musa
(Timbalan Pengetua)

N/Pengerusi 2: En. Amirrudin Nordin
( Penolong Kanan HEM)

Setiausaha: En. Aminuddin Jusoh

PenyelarasLaman Web: Cik Junaidah Binti Abdullah

Penyelaras Maklumat: En. Mohd Noor Isham Bin Mat rani

Penyelaras Grafik: Cik Norhizan Binti dawa

Penyelaras Bahasa Melayu: Cik Afiza Binti Muhamadd

Penyelaras Bahasa Inggeris: Pn. Rohaya Binti Mat Yasin

Jurufoto: En. Mohd Rofi Bin Yaakub